Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Trikåmössa åk 6

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Du ska få prova på att vara designer och designa en egen logotyp till en trikåmössa. Dessutom får du lära dig om materialet trikå och hur du syr trikåsöm. Du kommer även att få inblick i hur bomull påverkar miljön, vilket är ett av våra vanligaste textila material.

Syfte, därför gör vi det här

Vi börjar med att titta på hur logotyper kan se ut, hur de byggs upp och vad de förmedlar. Utifrån den inledningen ska du på ett kreativt sätt få designa din egen logotyp som du sedan ska trycka. Du kommer lära dig hur man enkelt kan göra schabloner och hur man trycker med textilfärg. Det kan hända att du kommer göra fler schabloner och provtryck för att få fram den färg och form du vill ha. När du är nöjd med ditt provtryck är du redo för att göra din originalschablon. Din logotyp ska sitta på ett trikåtyg som du ska sy en mössa av. Du behöver därför veta vad du bör tänka på när du ska sy på symaskinen, vilken söm och hur du ska nåla. När du ska göra din trikåmössa ska du träna på att följa en arbetsbeskrivning, där får du också lära dig begrepp som ingår i arbetsprocessen.

Vi kommer att repetera arbetsmiljö och säkerhet i slöjdsalen.

När du är klar kommer du att värdera din mössas resultat och hur din arbetsprocess har varit med hjälp av det du antecknat i din loggbok. När du gör din värdering är det viktigt att du använder slöjdbegrepp som beskriver arbetsprocess, redskap och din logotyps estetiska uttryck.

Du kommer även att få kunskap om materialet bomull och hur det påverkar miljön.

 

Du kommer i detta arbetsområde utveckla dina förmåga att;

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Undervisning, vad ska göras och hur

Teori

- Logotypers syfte, budskap och uppbyggnad

- Instruktionsfilmer

- Skissteknik

- Tillverkning av schabloner

- Tygtryck

- Läsa och följa en arbetsbeskrivning, träna på slöjdspecifika begrepp

- Sömnad i trikå

- Värdera mössans resultat och uttryck samt arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Praktik

- Skissa fyra förslag på olika logotyper

- Renrita en skiss

- Tillverka schabloner

- Trycka med textilfärg

- Provsy en minimössa i trikå

- Sy trikåmössa

 

Bedömning

Bedömningen sker utifrån hur;

- välutvecklat och väl genomarbetat formgivning och framställning är utifrån instruktioner

- bra du kan använda handverktyg och redskap

- väl du motiverar dina val utifrån miljöaspekter

- du utvecklat din idé utifrån inspirationsmaterial och annat som du själv sökt upp

- du driver ditt arbete framåt

- välutvecklade omdömen du ger om din arbetsinsats och hur den påverkat din mössas kvalitet

- välutvecklade dina resonemang är när du tolkar uttrycket på din logotyp utifrån färg och form

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris åk 6
Uppgifter
Designuppgift trikåmössa
Schablontryck
Textil och miljö
Värdering