Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Dans, rörelse och uppvärmning till musik

Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 november 2018

Dans, rörelse och uppvärmning till musik. Att utveckla rörelseglädje och hitta olika uttryck till musik i aktiviteten och till sammanhanget.

 

Vi utvecklar förmågan att känna pulsen i musiken och hålla takten.

Utveckla förmågan att få ett flyt vid övergångar.

Utveckla förmågan att utföra sammansatta danssteg och använda hela kroppen. 

Vi utvecklar förmågan att  röra oss i olika riktningar i rummet.

Vi utvecklar förmågan att känna inlevelse och känsla till rytmen i musiken.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Matriser i planeringen
Dans, rörelse och uppvärmning till musik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback