Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SOISOO0

Sociologi, Kulturer

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Kultur är ett brett begrepp och en individ kan tillhöra många olika slags kulturer. Samhällskulturer, gruppkulturer, ungdomskulturer, familjekulturer etc. Konst, musik, intressen, värderingar, normer, etnicitet och språk kan knytas till begreppet kultur. Ordet kultur kommer från latinets cultura, vilket betyder bearbetning, odling och bildning. Samhälle och kultur hänger ihop. Genom socialisationsprocessen får vi kulturen i oss.


Läroplanskopplingar

Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.

Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.

Sociala normer och kategoriseringar av människor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Begreppsdefinitioner
Samtala om begreppet kultur