Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Upptäck Biologi i Sverige

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 6 december 2018

Under vårt arbetsområde Biologi kommer vi att arbete med växter, djurliv, hur naturen påverkar människors liv i olika kulturer och inställningar till naturen i närområdet.

Förmågor att utveckla i Biologi, Lgr 11

Följande förmågor ligger till grund för arbetsområdet.

Centralt innehåll, Lgr11

Följande centralt innehåll ligger (huvudsakligen) till grund för arbetsområdet.

Kunskapskrav, Lgr11

Vi arbetar mot att följande kunskapskrav (minst) ska uppnås i slutet av år 6.

Konkretisering av undervisningen

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med:

  • Så funkar det i naturen
  • Djurliv
  • Växtliv
  • Biologins roll i historian
  • Olika kulturers inställningar till naturen i närområdet.  

De arbetsformer som vi kommer att använda oss av är genomgångar med studieteknik, diskussioner, läsa faktaböcker, titta på faktafilmer, leta fakta utifrån givna frågor samt skriva egna faktatexter. Vi kommer att arbeta både individuellt och i grupp.

Bedömning

Den bedömning jag gör av dina kunskaper utgår från:

  • De texter som du skriver.
  • De diskussioner och samtal som du deltar i - hur du framför och bemöter åsikter. 
  • Hur du använder dig av biologins begrepp i i diskussioner och samtal, i beskrivningar och förklaringar och i skriftliga uppgifter

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Biologi åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback