Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Algebra åk 8

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

I avsnittet algebra får du lära dig skriva algebraiska uttryck och lösa problem med hjälp av ekvationer.

I det här avsnittet får du lära dig att

- skriva matematiska uttryck med variabler och parenteser

- multiplicera uttryck med och utan parenteser

- beskriva sträckor och areor med av uttryck

- lösa ekvationer med parenteser

- lösa problem med hjälp av ekvationer

- beskriva mönster med hjälp av bilder och uttryck


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen
Algebra åk 8
Uppgifter
Övningsuppgift samband
Samband

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback