Skolbanken Logo
Skolbanken

Flyta eller sjunka

Lustigkulla förskola, Knivsta · Senast uppdaterad: 18 februari 2019

De ska få en möjlighet att se hur olika föremål kan flyta eller sjunka. Det ska vara föremål och de har bekantat sig med tidigare.

Flyta eller sjunka

Syftet

Barnen ska få en förståelse hur olika föremål kan flyta eller sjunka. 

Mål

Varje barn ska ges en möjlighet att få känna på de olika föremålen och få en förståelse vad det är för något och sedan se i praktiken om dem flyter eller sjunker när vi lägger ned dem i vattnet. 

Metod

Barnen ska först få bekanta sig med de olika föremålen pedagogen kommer visa för de. Sedan ska barnen själva få lägga ned varje sak i vardera plastlådan som är fylld med vatten. Där få de då se vilka föremål som kan flyta eller sjunka.

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

Pedagogen ska ta med två till tre barn in till vattenrummet som finns inne på avdelningen.

Pedagogens förhållningssätt

Pedagogen ska vara närvarande och se hur barnen reagerar/ förstår när vissa föremål sjunker eller flyter.

 

Val av material

  • Vatten
  • 2 st små plastbackar
  • 3 st. plastbåtar
  • 3 st. Stenar
  • 3 st. Små skedar
  • 3 st. plastskålar

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

Fotografera under aktivitetens gång, skriv en kort sammanfattning hur det har gått under aktiviteten samt vilka samtal som har kommit upp.

Hur får vi föräldrarna delaktiga?

Sätta upp fotografier på avdelningen från aktiviteten i ett bildcollage (inplastat). Där kan barnen sedan själva titta på vad de har gjort under aktiviteten.

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

Efter alla aktiviteter så får pedagogen sätta sig ned och skriva hur det har gått med alla aktiviteter och skriva vad som kan förbättras. Pedagogen ska ta kort och videofilma under aktivitetens gång. Sedan kan pedagogen projicera det under en samling.

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?:Man skulle kunna använda olika former av kost för att se om det flyter eller sjunker? T.ex. en smörgås, gurka eller en köttbulle

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback