Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Matematik, Förskoleklassen, Brunnsparksskolan

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Du ska träna dina matematiska förmågor genom att arbeta mycket laborativt.

Konkretisering av mål  (syfte)

• Utveckla intresset och förståelsen för matematik

• Synliggöra matematiken i vår vardag

• Utveckla taluppfattning

• Skapa ett lustfyllt lärande

• Utveckla förmågan att lösa problem

• Använda matematiska begrepp, t ex lång - kort, plus - minus

 

Metod (Vad/ hur gör vi? Genomförande)

lSortera
Mönster
Siffror och antal
Tallinjen
Lägesord
Ramsräknar, 
Ordningstal
Former
Räknesagor
Likhetstecken
Skriva siffror
Mäta

 

Hur

Samlingar ute och inne
Samarbetsövningar
Arbetsblad/rita
Övningsmaterial
Laborativt material
Prata matematik 
Göra egna räknesagor
Ipads
Smartboard

Tidsplanering (När)

Läsåret 20/21


Läroplanskopplingar

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback