Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F

Musik åk 1-3 Edsta skola

Malsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 30 september 2019

I musikundervisningen kommer du att få: - sjunga tillsammans med andra - spela på något instrument tillsammans med andra - härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik - berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik - undervisning om vad som är typiskt för några instrument och hur instrument kan delas in i olika "familjer" - undervisning om några svenska kompositörer och några sånger som är typiska för Sverige

                  

  Ht-19/Vt-20 Edsta skola

Musik åk 1-3

Förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisning i ämnets centrala innehåll:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och ideér

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

centralt innehåll

åk 1

åk 2

åk 3

Kunskapskrav åk 6 (A)

Musicerande och musikskapandeSång och spel i olika former: unison sång, växelsång och ensemblespel (storgrupp rytminstrument)


Imitation och improvisation, med rörelser rytmer och toner

Sång och spel i olika former: unison sång,  kanon, växelsång och ensemblespel (storgrupp rytminstrument, trummor och klangspel)


Imitation och improvisation, med rörelser rytmer och toner.


Gestaltning av sånger och berättelser med ljud rytmer och rörelser

Sång och spel i olika former: unison sång,  kanon och ensemblespel (mindre grupper)


Imitation och improvisation, med rörelser rytmer och toner.


Enkla former av musikskapande till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Eleven kan delta med sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.


Eleven kan utifrån egna musikaliska ideér, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman.

Musikens verktyg

Rösten som instrument med variation av rytm klang och dynamik.


Musiksymboler bilder och tecken

.

Rösten som instrument med variation av rytm klang och dynamikMusiksymboler bilder och teckenRösten som instrument med variation av rytm klang och dynamik.


Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm klang och dynamik.

 

Rytm, klang dynamik och tonhöjd som byggsten för att musicera och komponera musik.

Eleven sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.


Eleven kan utifrån egna musikaliska ideér, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samma
Musikens sammanhang och funktioner

Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.


Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetraditionAssociationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

 

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.

 
Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetraditionAssociationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.


Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.


Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition

Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupperEleven kan med god säkerhet urskilja och ge  exempel på olika karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback