Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

5

Kraft och rörelse kopplat till teknik - Planering till elever och vårdnadshavare

Ramsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Generativ fråga: Hur kan jag använda min kunskap om krafter för att skydda ett ägg som faller från några meters höjd?

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Lgr11, 2017, s. 169).

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Lgr11, 2017, s. 283).

 

 

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: 

 • kraft
 • motkraft
 • rörelseenergi
 • tyngdkraft
 • luftmotstånd
 • den magiska triangeln
 • den bärande bågen
 • elastisk
 • hårdhet
 • deformera
 • stabilitet
 • hållfast

Eleven ska kunna följande fakta:

 • veta vad kraft är och kunna ge exempel på det, t. ex genom att förklara hur en bil tar sig framåt eller ett föremål som faller.
 • veta något sätt som man kan skapa en hållfast konstruktion

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Läsa och lyssna till fakta, återberätta fakta skriftligt alternativt muntligt, diskutera och ta ställning i olika frågor, samarbeta i grupp med att planera, konstruera och bygga ett eget skyddande skal/hölje, utvärdera sitt eget och andras arbete.

 

Vad ska bedömas?

Eleven ska efter arbetet kunna:

 • förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på kraft.
 • planera utseende, funktion och konstruktion av en "hjälm"
 • följa planering för att konstruera och bygga en "hjälm" tillsammans med andra

filmer som används i undervisningen:
Testa!: Kraft och motkraft (SLI 11 min.), Gnomens guide till fysiken: Tyngdkraft (SLI/UR 9 min.)


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Fysik och teknik - kraft och rörelse hos fallande föremål
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback