Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Programmering

Stamgärde skola, Åre · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Gå ett steg fram, stanna, sväng till höger, gå två steg fram, stanna, sväng till vänster, stanna, gå tre steg fram och stopp!!! Under några veckor framöver kommer du att få lära dig mer om hur man kan styra föremål genom att ge stegvisa instruktioner. Det handlar om att skriva kod och lära sig att programmera!

1. Förväntat resultat

När vi har arbetat klart med temat förväntas du: 

  • visa förståelse för vad en dator kan användas till
  • kunna namnge några delar på en dator
  • visa förståelse för några begrepp som används vid programmering
  • visa förståelse för hur föremål kan styras med programmering
  • kunna dokumentera ditt resultat 
  • använda din dokumentation i samtal och diskussioner med andra

Vi kommer att arbeta med följande ord och begrepp: dator, tangenter, skärm, hårddisk, instruktioner och symboler. Vi kommer också att arbeta med ord och begrepp som används inom programmering som exempelvis: algoritm, mönster, sekvens, repetition och villkor.

 

2. Examinationsuppgifter

Det du gör under lektionerna, både skriftligt och muntligt, är det som ligger till grund för min bedömning. Under nästa rubrik kan du läsa om vilka indikationer (saker) jag tittar på i min bedömning. 

 

3. Bedömning

I min bedömning kommer jag att titta på följande indikatorer: 1) du visar förståelse för vad en dator kan användas till 2) du kan några av datorns delar som tangent, skärm och hårddisk, 3) du kan några enkla begrepp som används vid programmering, 4) du visar en förståelse för hur föremål kan styras med programmering 5) du kan dokumentera i form av enkla skisser och du kan använda din dokumentation i samtal och diskussion med andra.

 

4. Undervisning

Vi kommer att arbeta med UR skolas programserie "Programmera Mera". Vi kommer att titta på avsnitt från programserien och arbeta med olika övningar som hör till serien. Vi kommer att arbeta både praktiskt med olika lekar och rörelser och teoretiskt med olika skriv- och räkneuppgifter. Vi kommer också att använda Ipads och du kommer att få spela spel där du får lära dig grunderna i kodning och hur man kan styra föremål med programmering. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter