Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3 - 4

Symaskinen

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Symaskinen Vi lär oss grunderna i hur man syr med en symaskin. Vi syr en grytlapp som vi bestämt motiv på själva samt en slöjdpåse. Vi tränar på att använda olika sömmar, spola och backa samt byta pressarfot och nål. Vi övar på att använda saxar, måttband och knappnålar. Vi lär oss om olika material, hantverkstekniker och tillvägagångssätt.

Tidsperiod

VT-19

 

Förmågor

 

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

 

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

 

Övergripande mål och riktlinje

 

 

Eleven lär sig symaskinen, hur den fungerar, hur man trär den, hur man använder olika sömmar och till vad.

 

Eleven utvecklar kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet.

 

Eleven väljer själv form, färg och till viss del material för att öva förmågan att formge. 

Eleven ska även träna på att motivera sitt val av form, färg och material.

 

Eleven analyserar och värderar sitt resultat genom att fundera över hur det har gått, och vad eleven hade kunnat göra annorlunda

 

 

Vad ska jag lära mig? 

 

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna. 

 

 

Slöjdens arbetsprocesser

 

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Matriser i planeringen
Symaskinen Slöjd åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback