Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Jorden, geografi åk 6

Östermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2020

Under veckorna 35-42 ska vi arbeta med jorden. Du kommer att få lära dig vad som bygger upp jorden och vad som bryter ner den. Vi kommer även att titta på Geografens Testamente. Vi lär oss Europas länder och huvudstäder och läser om olika utmaningar för vår världsdel.

Vi läser i Gleerupsportalen.

Vi arbetar med olika filmer.

Vi ser på Geografens Testamente och gör uppgifter till den.

Vi arbetar med Europas karta.

Vi arbetar med olika geografiska begrepp.

Vi lär oss om endogena och exogena krafter.

Vi arbetar med olika klimatzoner, naturtyper och naturresurser.

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Jorden, geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter