Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Jorden, geografi åk 6

Östermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 november 2023

Under veckorna 45-2 ska vi arbeta med jorden. Du kommer att få lära dig vad som bygger upp jorden och vad som bryter ner den. Vi kommer även att titta på Geografens Testamente. Vi lär oss namngeografi, världens länder och några huvudstäder m.m. Du kommer även att få lära dig de olika klimat- och naturzonerna som finns i världen.

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med jorden: namngeografi, olika krafter, olika klimat- och naturzoner.

Hur ska vi arbeta?

Vi läser i Gleerupsportalen.

Vi arbetar med olika filmer.

Vi ser på Geografens Testamente och gör uppgifter till filmerna.

Vi arbetar med kartan.

Vi arbetar med olika geografiska begrepp.

Vi lär oss om endogena och exogena krafter.

Vi arbetar med olika klimatzoner, naturtyper och naturresurser.

Vad ska du lära dig?

Du ska kunna redogöra för vilka endogena och exogena krafter som finns och vad de betyder. 

Du ska kunna visa på en karta vad de olika natur- och klimatzonerna finns och vad som utmärker dem.

Du ska kunna olika världsdelar, länder, huvudstäder, hav och berg.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Vi kommer att ha läxförhör och prov.

Du ska vara aktiv på lektionerna och delta i muntliga samtal och i diskussioner.

Att du på lektioner använder dig av ord och begrepp i rätt sammanhang.

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,

Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.

Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och världen.

Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Matriser i planeringen
Jorden, geografi
Uppgifter
LÄXA i geografi, tisdag vecka 49
LÄXA i geografi, till fredag 1/12

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback