Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

SO åk 2 år 18/19

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 20 februari 2019

Lokal pedagogisk planering SO åk 2 år 18/19

 

Område: Att leva tillsammans här och i världen.

Syfte/Långsiktiga mål: Eleven ska kunna delta i samtal om normer och regler i vardagen, samt olika religioner och kunna ge exempel på varför de behövs. Eleven ska kunna göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor. Eleven ska få historiska kunskaper och en förståelse för nutiden. Förmågor i fokus:

  • Förmåga att reflektera
  • Förmåga att resonera
  • Förmåga att skilja mellan fakta och värderingar

Centralt innehåll: Normer och regler i elevens livsmiljö. Livsfrågor med betydelse för eleven. Båstads historia Miljöfrågor utifrån elevens vardag, t ex trafik Jordens uppkomst. Högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Konkretisering av målen: Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

Utforma och känna till vardagslivets gemensamma regler. Delta i samtal om elevnära livsfrågor. Kunna ge exempel på högtider, symboler och berättelser från olika religoner. Delta i diskussioner kring likheter och olikheter vad gäller kultur och religion. Delta i diskussioner vid kompissamtal, klassråd och elevråd. Beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön. Enkla jämförelser mellan livet förr och nu. Agera på ett säkert sätt vid eld och brand.

Bedömning:

Du visar att du kan reflektera, resonera och skilja mellan fakta och värderingar.

Bedömningsverktyg:

Muntlig kommunikation Lp 11

Genomförande: Begreppsträning Diskussioner och samtal i par och grupp Dokumentation genom elevarbeten.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback