Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO åk 1: Källsortering

Uppsävjaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Har du tänkt på vad som händer med allt vi kastar i papperskorgen eller i soptunnan? Vart tar alla sopor vägen? Vad är saker och ting tillverkade av? Vad är källsortering och återvinning? Vad kan du göra i vardagen för att hjälpa naturen och vår miljö?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig om olika material, vad som händer med soporna, källsortering och återvinning. Vad kan hända i naturen om fel saker hamnar där? Hur påverkar det människor, djur och växter? Du ska få lära dig vad du kan göra i vardagen för vår miljö.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få titta på filmer, läsa i vår NO-bok och diskutera innehållet tillsammans i klassen. Du får berätta om dina erfarenheter om källsortering och återvinning. Du får praktiskt i klassen vara med och sortera olika saker av olika material för att sedan slänga dem på rätt ställe vid en återvinningsstation. 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska under arbetsområdet delta aktivt i diskussioner kring filmer, texter och i det praktiska arbetet. Du ska berätta om dina egna erfarenheter, framföra åsikter och funderingar kring ämnet. 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan i diskussioner, praktiskt arbete och när du skriver och ritar.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback