Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Källdalsskolan f-klass Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Herrestadsskolan F-3, Uddevalla · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktivieter och vistelse i olika naturmiljöer.

Vi arbetar dagligen med våra mål. Eleverna har hela läsåret på sig att nå de förväntade resultaten. Utvärdering och uppföljning sker vid utvecklingssamtalen och vid läsårets slut.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Matriser i planeringen
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter