Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Sagomattan- skriva, lyssna, läsa och tala

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Vi berättar och skriver sagor med bild, text och muntligt. Vi använder oss av sagomattan som struktur för våra sagor.

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • formulera dig i tal (och i skrift)
 • anpassa språket till syftet

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • berätta en saga med inledning, händelse och avslutning 
 • berätta sagor med hjälp av bild och text
 • ge en kamrat tips om hur de kan förbättra sin saga så att den hänger ihop i handlingen
 • rita bilder och skriva text som passar ihop

Begrepp

 • huvudperson
 • händelse
 • problem
 • hjälpare
 • lösning
 • slut
 • författare
 • illustratör
 • berättelse
 • saga
 • skönlitteratur

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • Utgå från Sagomattans mall för att bygga en saga (huvudperson, problem/händelse, hjälpare, lösning, avslut)
 • Titta på hur de berättar sagor i Sagomattan
 • Göra sagor tillsammans med hjälp av hela klassen
 • Hitta på sagor två och två med hjälp av att rita bilder och muntligt berätta dem
 • Lyssna på sagor och prata om sagans delar 
 • Analysera sagors delar med huvudperson, plats, problem, händelse, hjälpare, lösning och slut
 • På egen hand skriva och rita sagor 
 • Ge varandra tips och förslag på hur sagan kan förbättras. Kamratbedömning. Då kommer du få vara med och hjälpa till så att sagan har alla delar den behöver samt att den hänger ihop, "röd tråd":

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Du får vara med och bestämma vad klassens saga och ditt personliga saga ska handla om.
 • Du kommer få göra egna sagor.
 • Vi utgår från klassens intresse i diskussioner och samtal.

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

 • Kamratbedömning
 • Samtal och klassdiskussioner
 • Din saga
 • Din och din kamrats saga

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback