Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 8

Hälsa och livsstil/ Rörelse till musik

Glömstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Du kommer att få testa på olika typer av träningsformer till musik och öva på att anpassa kroppens olika rörelser i takt till musiken samt reflektera över hur dem olika träningsformerna påverkar din hälsa.

Varför ska vi lära oss det här?

 

Hälsa och livsstil: Syftet är att du ska utveckla din förmåga samt få ökad förståelse för vilka effekter som olika träningsformer ger. Vi kommer lära oss ord/begrepp för att kunna samtala om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. Hälsa är ett stort begrepp och viktigt att kunna reflektera över hur kost, rörelse, vila och sömn påverkar  din hälsa.  Du ska lära dig reflektera kring vad en god hälsa är för att kunna utveckla goda levnadsvaror och få kunskaper kring hur en hälsosam livstil kan vara.

 

Rörelse till musik: Du ska skapa rörelser till en uppvärmning till musik för att visa på att du förstår syftet av uppvärmningens betydelse och hur man kan använda musik som redskap till träning samt hur musiken kan vara en motivationsfaktor. 

 

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla din förmåga att:

◦ Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

◦ Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

◦ Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

◦ Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

◦ Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

◦ Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

◦ Anpassa kroppens rörelser till den takt, rytm som sammanhanget kräver

◦ Delta i idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar dem till aktiviteten, i det här fallet musik och rörelser och träningsprogram till musik.

 

När du är klar ska du?

 

Kunskapskraven förklaras i matrisen nedan.

 

Ni kommer få göra mindre kunskapskontroller vid varje lektion som mynnar ut i inlämningsuppgiften "Träningsdagboken". Sedan kommer ni bli bedömda på er uppvärmning till musik individuellt. 

 

Förmågor du kommer att träna

• Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

• Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

Hälsa och livsstil: Träningsdagbok

- Din förmåga att i huvudsak sätta upp realistiska och motiverade mål

- Din förmåga att välja aktiviteter/övningar anpassade till träningsdagbokens mål

- Din förmåga att ge enkla och till viss del underbyggd beskrivning av träningsdagbokens förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan i relation till egna upplevelsen.

- Din förmåga att ge exempel på hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer.

 

Rörelse till musik: Uppvärmningen

• Din förmåga att utföra rörelser i takt och rytm och hur pass du anpassar dem efter sammanhanget.

• Din förmåga att anpassa kroppen till komplexa rörelser i olika sammanhang. Det vill säga hur väl du utför rörelserna med ändamålsenliga och riktiga rörelser = kroppskontroll.

 

Så här visar du vad du lärt dig

 

Hälsa & Livsstil:

Kontinuerlig feedback under arbetsprocessen genom kunskapskontrollerna. Ni kommer även göra kamratbedömningar. Slutliga inlämningsuppgiften "Träningsdagboken" bedöms enligt bedömningsmatrisen.

 

Rörelse till musik:

Kontinuerlig feedback kommer ske i skapandet av uppvärmningen. Slutliga bedömningen på uppvärmningen blir filminlämningen där vi kan se hur du anpassar kroppens rörelser till musikens takt, rytm och sammanhang enligt anvisningar i bedömningsmatrisen. 

 

Det här kommer du att göra

 

Dem olika träningsformerna vi kommer utöva är:

Cirkelträning

Yoga

Boxercise

Micropass

 

Multimodalt innehåll:

Powerpoints

Podcast

Elevspel

Quizlet

Itunesbooks

Filmer

 

Undervisning och arbetsformer

 

 

Vi kommer halvera årskursen och sedan arbeta både enskilt och i grupp. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav till momentet: Hälsa & livstil/ Rörelse till musik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback