Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Kristendomen i Sverige förr och nu

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 november 2018

Ett arbetsområde om kristendomens införande i Sverige fram tills idag.

Våra mål

Du ska kunna:

- resonera om likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna (analysförmåga).

- redovisa vad som är utmärkande för varje enskild religion och använder rätt begrepp (begreppsförmåga).

- resonera om kristendomens traditioner, ritualer och ceremonier (kommunikativ förmåga).

- redovisa att kristendomen är uppdelad i katolska kyrkan och protestantiska kyrkan (procedurförmåga) 

- använda information från olika källor källkritiskt (procedurförmåga).

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

  • titta på olika filmer
  • diskutera
  • söka fakta i böcker och på dator
  • ha ett prov

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Kan beskriva några likheter/skillnader mellan de tre religionerna

- Kan de viktigaste centrala begreppen

- Kan nämna minst en högtid från judendomen och islam samt varför den firas

- Kan nämna minst tre högtider från kristendomen samt varför de firas och göra någon jämförelser från förr och nu i Sverige

- Kan nämna hur kristendomen infördes i Sverige samt hur det förändrade samhället något sätt

- Kan att det finns en katolsk och en protestantiskt gren inom kristendomen samt beskriva någon likhet/skillnad mellan de

- Använder en källa källkritiskt

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Kan beskriva flera likheter och skillnader mellan de tre religionerna

- Kan använda de viktigaste begreppen i rätt sammanhang

- Kan nämna minst tre högtider från kristendomen samt varför de firas  och göra några jämförelser från förr och nu i Sverige

- Kan nämna hur kristendomen infördes i Sverige samt hur det förändrade samhället flera olika sätt

- Kan att det finns en katolsk och en protestantiskt gren inom kristendomen samt beskriva några likheter/skillnader mellan de

- Använder flera källor källkritiskt


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback