Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Favoritmatematik 6A kap 1 De fyra räknesätten

Matteusskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

I det första kapitlet kommer vi att börja jobba med repetition på uppställning och prioriteringsregeln, men det blir även en hel del nytt att lära sig.

Du kommer att få lära dig mer om:

 • De fyra grundläggande räknesätten
 • Prioriteringsregeln
 • Heltal
 • Ekvationer
 • Problemlösning
 • Olikheter
 • Funktioner
 • Grafer

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.

 

Begrepp

term, summa, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, heltal, prioriteringsregeln, kommutativa lagen, ekvation, olikhet, funktion, graf

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på de två proven.

 

 

Alla räknar alltid första och andra sidan i varje nytt avsnitt och träna delen på tredje sidan. Övriga tal räknar ni om ni hinner och önskar mer utmaning.

 

 

 

Vecka

Sidor

Innehåll

V 35

6-9

 

De fyra räknesätten

V 36

10-13

14-17

Prioriteringsregler

Addition och subtraktion

V 37 

18-21

22-25

Multiplikation

Division

V 38

26-29

30-33

Vi öva

Heltal

V 39

Repetera

Multiplikation och division

V 40

34-37

38-41

Ekvation

Olikhet

 

V 41

46-49

50-57

Funktion

Rita en graf

 

V 42

6-61

 

Repetera

 

V 43

Prov s 6-61

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik år 6 Aritmetik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback