Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Från urtid till forntid åk 3

Gullingeskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi kommer att titta på vad som hände efter Big Bang och ta oss ända fram till järnåldern. Vi kommer att se filmer, läsa böcker, gå på istidsspårjakt, gå på museum och lyssna på fröken som berättar.

Arbetsområdet

Du kommer att lära dig hur det såg ut på jorden när dinosaurierna kom och försvann. 

Du kommer att få lära dig om den senaste istiden och hur vi än i dag kan se spår efter isen.

Du kommer att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. 

Du kommer att få lära dig vad en tidslinje är.

Syfte och centralt innehåll

Konkretisering av målen

Du ska:

- läsa faktatexter och kunna svara på frågor om det du läst.

- kunna delta i samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser.

- reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden

- kunna berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern

- kunna berätta vad en tidslinje är

 

.

Arbetssätt

Under det här arbetet kommer du genom film, litteratur, diskussioner, egna funderingar och genomgångar få lära dig mer om hur det var att leva på forntiden. Du kommer också att få möjlighet att jämföra vardagen på forntiden med hur vi lever idag.

Du kommer att arbeta i både grupp, par och enskilt.

Du kommer att få välja på att jobba enskilt eller arbeta i par, läsa och svara på frågor som ett sätt att dokumentera det du lär dig.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva på forntiden

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen
Forntiden åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback