Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

1 - 2

Samhället

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 12 december 2018

Vi kommer att arbeta med samhället på olika sätt. Vi kommer bygga samhällsfunktioner, spela teater och genomföra ett val.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att lära oss mer om hur samhället är uppbyggd och om de olika samhällsfunktionerna. Vidare är syftet också att eleverna ska få möjlighet att samarbeta med varandra i olika projekt under temat.

 

Nyckelfråga

Hur kan jag påverka samhället?

Mål 

Pröva och utveckla idéer kring hur ett samhälle kan vara uppbyggt ( bygga med kartonger)

Uttrycka åsikter och argumentera kring en fråga

Använda digitala verktyg för att skapa film, valsedel och affischer

Uttrycka sig med hjälp av teater

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Vi har märkt att det finns ett stort intresse för skapande och konstruktion. Vi har sett ett intresse för att få jobba mer med iPads. 

Utvärderingen 

Hur?

Utvärderingen kommer ske i form av observationer 

Diskussioner

Vad?

Utvärdering kring resultatet (valaffisch och valsedlar, skokatrongsbygge )

kommunikation och samarbete 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

 

Hur?

Eleverna kommer få jobba i olika gruppkonstellationer 

 Vad?

Teater 

bygga ett samhälle med hjälp av olika material och redskap

Vi kommer skapa våra egna "partier" och hålla ett "val"

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi tänker på att använda de rum vi har tillgång till och göra material tillgängligt för barnen så de kan ta eget ansvar och hjälpa varandra.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback