Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

Geografi åk 9 Vide

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Hej och varmt välkommen till geografi åk 9! Geografi åk 9 kommer ni att få arbeta med klimatet och kartkunskap.

Hej! 

Varmt välkommen ska du vara till geografi årskurs nio! Ämnesområdet är uppdelat i två stycken moment som vi arbetar med parallellt, den ena delen är kartkunskap och den andra handlar om klimatet och hållbarutveckling med fokus på de globala målen - Agenda 2030. 

Grovplanering för ämnesområdet kan ni följa via denna länk. 

Parallell 1

Kartkunskap: Varje vecka den första SO-lektionen kommer ni att ha läxförhör i kartkunskap genom spelet Seterra. Seterra går att spela genom webbläsare samt ladda ner till mobila enheter där du laddar ner appar. 

V. 15

Världen: världsdelar: https://online.seterra.com/sv/vgp/3004
Världen: fysisk karta: https://online.seterra.com/sv/vgp/3459
Världen: stora länder: https://online.seterra.com/sv/vgp/3069

V. 16
Världen: Öknar: https://online.seterra.com/sv/vgp/3245
Världen: Öar: https://online.seterra.com/sv/vgp/3046
Världens 25 största städer: https://online.seterra.com/sv/vgp/3127

V. 17
‘Världen: omstridda territorier’: https://online.seterra.com/sv/vgp/3247
‘Världen: kontinentalplattor: https://online.seterra.com/sv/vgp/3161
‘Världen: De 30 största länderna efter befolkning: https://online.seterra.com/sv/vgp/3154

V. 18

‘Världen: hav och sjöar’: https://online.seterra.com/sv/vgp/3072
'Världen: floder’: https://online.seterra.com/sv/vgp/3133‘Världen: bergskedjor’: https://online.seterra.com/sv/vgp/3131

__________________________________________________________________

Parallell 2
Utgångsläge Globala målen: Agenda 2030 

Arbetsområden: klimathot, klimatförändringar, konsumtion, hållbar utveckling. 

Powerpoint som används i undervisningen del 1

Powerpoint som används i undervisningen del 2

Undersöka: Hur jobbar vi med hållbarhet i skolrestaurangen? Vi kommer att göra ett studiebesök på restaurangen för att få se hur det fungerar i köket, vi passar även på att ställa några frågor: 

1.Hur planerar ni inför skollunchen?
2.Hur påverkar sommarens varma väder vad vi äter i skolrestaurangen?
3.Vad bör vi äta för att bidra med hållbar utveckling?
4.Finns det näringsrik mat som är snäll mot miljön?
5.Vad är viktigt att tänka på ifall man äter vegetarisk eller vegansk kost?
6.Varför äter vi mer begränsat kött i matsalen?
7.Äter vi ekologisk mat i matsalen - varför?

Matpersonalen kommer därefter att ställa en fråga till varje klass om hur man kan minska på matsvinnet i skolrestaurangen, detta förslag kan komma att prövas i restaurangen under en veckas tid med utvärdering. 

Eleverna kommer att skriva ett prov som handlar om orsak, verkan och konsekvens av klimatförändringar.  

......................................................................................................................

Arbete där ni ska undersöka ett land och vilken naturkatastrof det har drabbats av hittar ni via länk: ARBETE OM NATURKATASTROFER

 

Källor som används till hela momentet geografi åk 9 är följande (Uppdateras) 

Kartuppgift:
www.seterra.com

Globala målen - Agenda 2030
Regering: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

FN: https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/

http://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2018/05/UNDP-affischserie-Globala-ma%CC%8Alen.pdf

Ekologiska fotavtryck

https://www.wwf.se/source.php/1476873/Ekologiska_fotavtryck_LR.pdf

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter