Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Sagotema åk 7

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 21 november 2018

Människor har alltid haft ett behov av att lyssna på och berätta sagor. De första sagorna berättades för flera tusen år sedan och några av dem lever fortfarande kvar. Under några veckor kommer vi att försvinna in i sagans förtrollande värld.

Arbetsgång

Under veckorna 46-51 kommer vi tillsammans att arbeta med sagor. Du kommer att få läsa och lyssna på sagor, öva på att återberätta en saga och lyssna på andras berättelser. Vi kommer att studera hur sagor är uppbyggda och vad som kännetecknar dem. I grupp kommer du att få analysera och granska sagor genom att undersöka hur kvinnor och män framställs. Självklart kommer du även få skriva en egen saga alternativt skriva om en saga som redan finns. Arbetet avslutas med att du får fördjupa dig i en sagogestalt och presentera muntligt.  

 

Bedömning:

Följande kommer att ligga till grund för din bedömning:

  • sagan som du skriver.
  • muntlig presentationen av en sagogestalt.
  • deltagande i diskussioner under lektionstid.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
Svenska åk 7-9
Uppgifter
Genomgång om sagor
Uppgift: saga
Muntlig presentation: sagogfigur

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback