Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Volym ht år 2

Östermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 november 2018

På ett konkret sätt kommer eleverna få arbeta med volym. Jämföra, storleksordna, uppskatta och mäta är det som står i fokus.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att eleverna ska få jämföra, storleksordna, uppskatta och mäta volym.

Bedömning - vad och hur

Vad
Du skall:
-känna till begreppet volym
-känna till begreppet liter
-kunna storleksordna olika volymer
-känna till måttet liter och deciliter
- kunna jämföra och uppskatta volym i jämförelse med liter och deciliter

Hur
Du skall:
-ta instruktioner där begreppet volym finns med
-konkret storleksordna några kärl efter volym
- mäta konkret med liter/deciliter
-muntligt uppskatta kärl till mer eller mindre än en liter/deciliter

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer vara laborativ. På olika stationer kommer eleverna träna på att storleksordna, uppskatta, jämföra och mäta volym.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen
Volym år 2 Ht
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback