Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap, Historia, Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

I Sveriges fotspår...

Åsa Gårdsskola 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Nu har vi fokus på den spännnande medeltiden och alla förändringar den innebar för den enskilda människan

Metod

 • GG PowerPoint
 • Filmer
 • Walk and talk
 • Kahoot
 • Läsa olika typer av texter varierat. 
 • Samla fakta och fördjupa oss. 
 • Paruppgifter
 • Enskilda inlämningsuppgifter
 • Lärandematriser

Innehåll:

Projektet kommer att delas i fyra delar. 

Del 1

 • Levnadsvillkor, likheter och skillnader.
 • Städernas framväxt. 
 • Medeltidens handelssystem. 
 • Digerdöden
 • Stockholms blodbad

Del 2 

 • Kristendomens införande
 • Kristna högtider - Jul 

Del 3

 • Kartan och dess uppbyggnad
 • Natur och kulturlanskap
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten. 
 • Jordens naturresurser

Del 4

 • Kristendomens ritualer, heliga platser och rum.
 • Centrala tankar 

 

Filmer och genomgångar: 

Vi ser på och/eller är bra som sammanfattningar kommer jag att länka här nedan. Ni kan enkelt gå in och titta på filmerna från hemmet om ni vill repetera eller varit sjuka. 

Yrken under medeltiden

Medeltiden - Människor och liv

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5681

Bedömning:

Tillsammans kommer vi bedöma dina förmågor och kunskaper på olika sätt under projektets gång. Ni har varit med och utformat olika uppgifter som passar ert lärande. 

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Levnadsvillkor
Orsak- konsekvens
Uppgifter
Bönderna
Bönderna
Samhällsklasser
Samhällsklasser
Plansch, Götaland - landskap
Plansch, Svealand - landskap
Plansch, Norrland - landskap

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback