Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Djur & natur

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi kommer arbeta med djur, växter, natur, ekosystem och anpassningar i naturen.

Tidsperiod: 

 • 3-4 veckor

Vad vi ska lära oss:

 • Arter i vår närmiljö, namn på växter & djur
 • Hur djur & växter är anpassade efter sin levnadsmiljö
 • Vad är ett ekosystem?
 • Vad är fotosyntes?
 • Vad är en näringskedja?
 • Vad är en näringsväv?
 • Hur man kan sortera djur och växter 
 •  

Hur ska vi lära oss:

 • Vi kommer läsa texter tillsammans
 • Ni kommer i grupper/par/enskilt göra ett arbete om djur/växter i närmiljön 
 • VI kommer att göra näringskedjor / näringsvävar
 • Vi kommer titta på film

Hur ska ni visa vad ni kan:

 • Diskussioner
 • Vi kommer göra ett grupp/par/enskilt arbete 
 • Kunskapskontroller om begrepp 
 • Faktatext

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Djur & natur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback