Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Åsö Matematik Algebra & Funktioner åk 8 HT18

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 december 2018

Dear Algebra, Please stop asking me to find your X She is gone... don't ask Y

v.45 - 50    

Matematik - Algebra och Funktioner åk 8, HT18

  • Nedan finner du kortfattad information om lärandemålet, undervisning och kurslitteratur.

  • En mer detaljerad beskrivning (med veckoplaneringen och bedömningsmatrisen) är bifogad i "uppgifter".

  • Din första uppgift blir därmed att ladda ner planeringen för Algebra och Funktioner samt att läsa igenom den.

  • För bästa möjliga resultat är det viktigt att du följer planeringen vecka för vecka och gör dem uppgifter i kurslitteraturen som finns där.

 

 

Matematik - Algebra och Funktioner åk 8, HT18

 

Begreppslista:

Balansmetoden, ekvation, formel, funktion, graf, konstant, linje, linjär samband,

parentes, proportionell, uttryck, värdetabell, variabel, x-axel, y-axel

 

Lärandemål

Du skall lära dig att:

·         Förenkla parentesuttryck

·         Addera och subtrahera parenteser

·         Multiplicera in variabler i parenteser

·         Lösa ekvationer med parentesuttryck

·         Lösa ekvationer med x i båda leden.

·         Lösa problem med hjälp av ekvationer

·         Tolka olika typer av samband

·         Beskriva samband med hjälp av tabeller, diagram och formler

·         Beskriva proportionella samband

 

Undervisning

·         Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner

·         Räkneövningar (enskilt enligt veckoplaneringen)

·         Problemlösande aktiviteter  (både enskilt och i gruppform)

 

 

Underlag för bedömning

·         Skriftligt prov

·         Muntliga och skriftliga prestationer i klassrummet

 

Kurslitteratur

·         MatteDirekt 8 (Carlsson et al, 2018), kap 3 & 4, s.98-166

 

Hemsida

www.matteboken.se - Variabler och uttryck

 

www.matteboken.se - Ekvationer


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Planering Algebra och Funktioner åk 8 HT18
Övningsprov Algebra och Funktioner

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback