Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Kartor beskriver världen

Fyllingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

En karta är en tecknad bild av hur land och hav ser ut uppifrån. På kartor kan du se var länder och städer ligger, du kan också se vägar, berg och sjöar. Om du skall hitta till en plats där du aldrig varit kan en karta vara till bra hjälp.

 

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med följande:

 

 • Livsmiljöer: Jordytan och hur den formas och förändras.

 • Hur befolkningen i Sverige är fördelad

 • Namn och lägen på Sveriges landskap, berg, hav och vatten.

 • Hur Kartor ritades förr i tiden och hur de ritas idag.

 • Vad man kan visa med olika Kartor.

 • Vad skala, karttecken och färger på kartor betyder.

 • Hur man hittar en plats på en karta, genom att använda sig av registret i kartboken.

 

 

 

Hur kommer vi att jobba med arbetsområdet

 

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet på följande vis:

 

 • Gemensamma genomgångar.

 • Läsning av text, tillsammans och enskilt.

 • Arbete med grepp.

 • Diskussioner.

 • Arbeta med instuderingsfrågor.

 

Du visar att du har förstått genom att du kan:

 

 • Redogöra för jordytan och hur den formas och förändras.

 • Redogöra för hur befolkningen i Sverige är fördelade.

 • Redogöra för namn och lägen på Sveriges landskap, berg, hav och vatten.

 • Redogöra för hur kartor ritades förr i tiden och hur de ritas idag.

 • Redogöra för vad man kan visa med olika kartor.
 • Redogöra för vad skala, karttecken och färger på kartor betyder.
 • Redogöra för hur man hittar en plats på en karta, genom att använda sig av registret i kartboken.

 

Slutligen kommer vi att sätta punkt för arbetsområdet Kartor beskriver världen med ett test.

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Kartor beskriver världen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter