Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Svenska som andraspråk, Historia, Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

Var det bättre förr? 4-5 i Rabbalshede undersöker 1500-talet

Rabbalshede skola, Tanum · Senast uppdaterad: 2 december 2018

Vad hände egentligen under 1500-talet? Vad betydde Gustav Vasa för Sverige? Vad menas med "reformationen"? Hur levde barn på 1500-talet? Vad är ursprunget till att vi firar advent, lucia och jul?

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. 

Mål

Du ska kunna
 • göra tankekartor som stöd till muntligt berättande.
 • berätta om några händelser i Gustav Vasas liv.
 • berätta  om hur barn hade det på 1500-talet.
 • förklara vad "reformationen" innebar.
 • återberätta de bibliska historierna om advent och jul.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Så här ska vi arbeta:
 • Vi läser och lyssnar på texterna i historieböckerna.
 • Vi ser på film.
 • Vi skriver tankekartor i appen Popplet samt tankekartor med bilder.
 • Vi tränar på att berätta utifrån tankekartorna.
 • Vi arbetar både enskilt och i grupp.

Arbetet pågår under nov-dec 2018.

 

Bedömning 

Du kommer att bli bedömd utifrån:
 • vad du åstadkommer på lektionerna.
 • dina kunskaper.
 • din förmåga att berätta, resonera och dra slutsatser.

Läroplanskopplingar

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Matriser i planeringen
1500-talet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback