Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY02a

Moment 3: Klinisk psykologi

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, Rättvik · Senast uppdaterad: 25 mars 2019

Den del av psykologin som omfattas av psykiatriska diagnoser, hur arv och miljö påverkar psykisk ohälsa samt olika typer av behandlingsalternativ.

Vecka 11 - Psykisk ohälsa - historiskt perspektiv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vecka 13 - Genomgång av olika diagnoser (se keynote i teams) 
Vecka 14 - 15 - Eget arbete med valfri diagnos (se uppgiftsbeskrivning) 

Vecka 16 - Redovisning i mindre grupper. Ni berättar om "er" diagnos. Inlämning av färdigt arbete senast skärtorsdagen. 


Läroplanskopplingar

Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Matriser i planeringen
Klinisk psykologi
Uppgifter
Klinisk psykologi - fördjupning diagnos