Skolbanken Logo
Skolbanken

Europa

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 10 december 2018

Det här ska du få lära dig:

- Kartans färger och några tecken

-  Läsa av väderstreck på en kompass 

- Fakta om några länder i Europa: var de ligger och hur det är att leva i det landet. Vilka naturresurser har landet? Hur påverkas man av klimatet? Vilka för och nackdelar finns det med att bo i landet? 

Följande länder kommer vi arbeta närmare med: Grekland, Italien, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Portugal, Ryssland, Polen, Rumänien, Ukraina

Följande platser kommer vi arbeta närmare med: Balkan, Alperna, Ruhrområdet, Tajga

Följande vatten kommer vi arbeta närmare med: Medelhavet, Donau, Kaspiska havet, Atlanten, Svarta havet

- Centrala ord/begrepp: halvö, kust, udde, vik, sund, medelhavsklimat, inlandsklimat, jordskorpa, vulkan, bergskedja, endogena processer, exogena processer, longitud, latitud, naturresurs

Så här ska vi jobba:

Vi utgår från serien "Geografens testamente Europa" . Vi problematiserar och söker orsaker och samband; varför ser det ut som det gör på ett visst ställe?  Hur samspelar människa och natur? Det är svårt för elever att göra fältstudier annat än i sitt absoluta närområde – men med Geografens Testamente får de följa med på en fältstudieresa genom Europa. 

Vi samtalar om de olika länder som Mortensen och Esmé reser till och för in resan på en Europakarta i klassrummet. Vi färglägger kartan och lär oss samtidigt om kartans olika färgkoder och tecken.

Du skriver faktatext om ett av länderna. I texten ska följande vara med: 

- karta på landet med viktiga vatten, städer, berg och grannländer

- landets naturresurser

- landets klimat (och ev hur det påverkar människorna som bor där)

Valbart: 

- kända personer från landet (artister, författare, politiker, idrottare...)

- mat

- platser

- annat....


Läroplanskopplingar

Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel skogsavverkning, jordbävning och vulkanutbrott. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Jordens klimat- och vegetationszoner. Hur klimatförhållanden påverkar människors levnadsvillkor.

Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.

Eleven medverkar också i att genomföra fältstudier och ger något exempel på en process som formar och förändrar jordytan.

Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.

Eleven genomför också fältstudier på ett delvis fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.

Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.

Eleven genomför också fältstudier på ett väl fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.

Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.

Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.

Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.

Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.

Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.

Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.

Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback