Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Vi kommer att arbeta med tidsperioden Vikingatiden, år 800-1100.

Tidsperiod

v. 46-50

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer gemensamt att läsa texter ur Koll på Vikingatiden och Puls historia.
Du kommer att få arbeta digitalt med att svara på frågor och göra uppgifter kopplade till det vi läser.

Vi kommer att lära oss:

När vikingatiden varade.
Hur människor levde, orsaker och konsekvenser av deras levnadssätt och situation.
Hur, vart och varför vikingarna reste samt vilka konsekvenser det fick.
Vilka spår som finns efter vikingatiden. 
Hur Sverige såg ut på den tiden och vilka som bestämde.
Vad man trodde på och vilka spår som finns av Asatron idag.

Viktiga begrepp:
Orsak
Konsekvens
Träl
Storman
Bygd
Gravhög
Handel
Plundring
Asatro
Källa
Arkeolog
Runor
Runstenar

f.Kr.
f.vt.
e.Kr.
e.vt.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback