Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Ht18 - pp - Livets utveckling och anpassningar i naturen

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 december 2018

Från det att tiden på jorden startade, för ungefär 3,5 miljarder år sedan, har det utvecklats många olika djur och växter. Dessa har fått anpassa sig till olika livsmiljöer för att kunna överleva. Hur det hela gått till och vilken roll människan har i det här får du lära dig mer om i vårt kommande projekt "Livets utveckling och anpassningar i naturen".

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

begreppsliga förmåga

 • förstår och använder centrala begrepp

analysförmåga

 • beskriver och förklarar hur saker hänger ihop i naturen

 

utveckla dina kunskaper om 

 • livets utveckling på jorden,
 • hur djur och växter i världen är anpassade till olika livsmiljöer,
 • hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper och
 • människans behov av och påverkan på naturen.

 

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet får du möjlighet att lära dig mer om

 • djurs, växters och andra organismers liv,
 • människans behov av och påverkan på naturen, 
 • livets utveckling,
 • organismers anpassningar till olika livsmiljöer och
 • hur djur, växter och organismer delas in i grupper.

Centrala begrepp 
evolution, Homo sapiens, neandertalare, förmänniska, fossil, urdjur, däggdjur, utdöd, anpassning, organism, dvala, ekvatorn, fridlyst, ide, kamouflage, klimat, nationalpark, polarområde, revir, savann, stäpp, tajga, tundra, livsmiljö, polarzonen, tempererade zonen, subtropiska zonen, tropiska zonen

 

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer du att

 • ha lärarledda genomgångar och gruppdiskussioner,
 • läsa faktatexter, 
 • arbeta med övningsblad,
 • se på film och
 • skapa en plansch som berättar om livets utveckling.

 

Detta kommer att bedömas...

Din förmåga att...

 • förstå och använda begrepp
 • se samband 

Dina kunskaper om...

 • livets utveckling på jorden,
 • hur djur och växter i världen är anpassade till olika livsmiljöer,
 • hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper och
 • människans behov av och påverkan på naturen.

 

Bedömning sker 

V. 46 Du ska tillsammans med några klasskamrater skapa en plansch där ni berättar om livets utveckling på jorden. Planschen ska vara klar och sättas upp i klassrummet senast fredag.

V. 50 Skriftligt prov - torsdag

Du ska kunna berätta om livets utveckling.

Du ska kunna gruppera djur efter olika egenskaper.   

Du ska veta var de olika klimatzonerna finns på en världskarta och skriva om hur djur och växter anpassar sig i de olika miljöerna. 

Du ska ge exempel på och förklara hur människor behöver och påverkar naturen och vilka följder människans påverkan har för djur och växter. 

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen
Ht18 - pp - Livets utveckling och anpassningar i naturen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback