Skolbanken Logo
Skolbanken

Läslyftet 18/19 Del 2 samtala om texter

Tallbackens förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Läslyftet i förskolan syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Avdelning

Gula avdelningen 

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

1 Högläsning. Läsa och berätta utifrån en text eller en bild. Reflektera och samtala om boken, texten eller bilden. 

Nuläge

Arbetar vidare  i smågrupper. Läsa och berätta utifrån en text eller en bild. Reflektera och samtala om boken, texten eller bilden. Ställa frågor om texten, sagan eller bilder.

Utveckling pågår när barnen

Är delaktiga i sagan och börjar reflektera över det vi läst eller samtalar om. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Att göra bildpromenader i böcker där barnen får reflektera över vad de ser och vad vi läser. Funderar vad bilden/texten säger.

Vissa att det är roligt/intressent med böcker. Använd rekvisita, ändra tonfall och röstläge. Dela in barnen i grupper. 

Så här ska vi följa upp

Reflektera och samtala med varandra. Ha våra samtals träffar på Furuborg. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter