Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Låtanalys

Kista grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 september 2021

I denna uppgift är tanken att du ska träna på att lyssna mer medvetet på musik och analysera det du hör i den. Samt träna på att använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp.

 

Arbetsområde/tema/projekt: Låtanalys

 

 

 

Syfte/Varför ska vi lära oss det här:

 

För att träna oss i att lyssna på musik mer medvetet och senare kunna analysera och jämföra musik samt att det gynnar det egna musicerandet. 

 

 

 

Förmågor att träna:

 

Lyssnande, analys och musikalisk medvetenhet.

 

 

 

Det här ska vi göra:

 

Under lektionstid går vi igenom begreppsschemat samt att vi gemensamt lyssnar på en låt och analyserar det vi hör i den.

 

Du får sedan välja en valfri låt som du gör en analys på och lämnar till undervisande lärare.

 

 

 

När vi är klara ska du kunna:

 

Lyssna mer medvetet på musik. Höra olika saker som händer i låtar t.ex. hur och vilka instrument som spelar, vilka formdelar som finns i låten, dynamiska skillnader, rytmik o.s.v. 

 

 

 

Betygskriterier från LGR11:

 

E: Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

 

C: Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

 

A: Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

 

 

 

Så här får du visa att du har lärt dig:

 

Genom att delta i samtal under lektionstid samt lämna in en egen låtanalys av valfri låt.

 

 


 

 

Begreppsschema:

 

 

 

 

 

Formdelar

(t.ex. vers)

 

 

Ackord

Ackordföljd

 

 

Vilka

Instrument

hörs

 

 

 

 

Dynamik

 

 

 

Låtanalys

 

 

 

Sång och

text

 

 

 

Tempo

 

 

 

Början och

slut

 

 

 

Rytmik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips/Arbetsgång när du arbetar med din egen analys:

 

Lyssna flera gånger och pausa låten ibland när du behöver.

 

Tips kan vara att välja en låt med tydlig form och inte för många instrument.

 

Glömmer du bort vad du kan lyssna efter så gå till baka och kolla i begreppsschemat.

 

 

 

Lyssna inte efter allt på en gång, lyssna t.ex. i denna ordning:

 

1. Formdelarna (intro, vers, refräng...) skriv ut de olika delarna, helst kopplat till texten.

 

2. Instrument och sång, kommer det till eller försvinner det instrument i de olika delarna? Vilka är med och vad gör de? Pausa efter varje del och spola tillbaka och lyssna igen om du behöver.

 

3. Dynamik, var blir det starkare ( < ) och var blir det svagare ( > )

 

4. Takt och taktarter, hur räknar man i låten och hur många takter är varje formdel?

 

5. Slutet. Det finns tre vanliga slut:

 

• fade out (man skruvar ner volymen)

 

• rit (tempot blir långsammare och långsammare)

 

• alla slutar samtidigt i puls

 

vilket slut är det i den låt du lyssnat på?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mall för egen låtanalys

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback