Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Geometri, multiplikation och division

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Vi kommer arbeta med geometriska former, längdenhet samt omkrets. Vi arbetar även med multiplikation på olika sätt samt divisionsräkning.

Bedömning
Du kommer få visa vad du lärt dig genom:

  • delta i diskussioner med både lärare och elever.
  • förklara de begrepp vi arbetat med.
  • arbeta både enskilt och i mindre grupper.
  • prov

 

Matematiska begrepp
Dessa begrepp ska du kunna förstå, sätta in i sammanhang och förklara:

sträcka, meter, decimeter, kub, sida, hörn, kon, omkrets, pyramid, tetraeder, rätblock, klot, kvadrat, rektangel, millimeter, centimeter, längd, bredd, höjd, kant, sidoyta, multiplikation, division, produkt, kvot, lika mycket, hälften.


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Geometri, multiplikation och division åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback