Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 3

Faktatexter årskurs 1

Liljeforsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Hur skriver man en faktatext? Vad är skillnaden på en saga och en faktatext? Hur hittar man information när man ska skriva en faktatext?

Syfte: Att eleverna ska få kunskap om hur man strukturerar en faktatext och vad som kännetecknar en sådan. Eleverna ska kunna skillnaden på en faktatext och en saga. Eleverna ska få verktyg för hur och var man kan söka information till sin text.

Hur ska vi arbeta med detta:

Vi startar temat genom att tala om vad som är skillnaden mellan saga och fakta. Vi har samtalat om räven under NO lektionen och vi börjar att prata om vilken fakta de vet om rävar. Informationen samlar vi i en tankekarta på tavlan. Efteråt så visar vi olika sätt att söka information om räven. Vi läser fakta ur en bok, vi tittar på Youtube och hittar klipp med information om rävar (Biotopia har ett bra klipp).

Nästa lektion så gör vi en tankekarta på tavlan om en av oss lärare, vilken information använder man? Eleverna får välja vad vi skriver. Längd, ögon- och hårfärg, namn, ålder, intressen, favoritglass, favoritmat och mycket mycket mer. Vi väljer ut de fem viktigaste och eleverna får göra en tankekarta med information om sig själva. 

 Lektion 3: Eleverna får skriva en faktatext om sin kompis. Genom en förskriven mall så skriver de in den information som mallen efterfrågar. Även här använder vi den mest relevanta fakta som eleverna har valt ut lektionen innan.

Vi kommer även arbeta i den arbetsbok i svenska som eleverna har och där arbeta med de sidor som berör faktatexter, vi kommer att prata om hur man söker information både i böcker och digitalt och hur man väljer ut vilken information man kan lita på. 

Arbetet kommer att mynna ut i ett projekt där eleverna kommer att delas in i par, de kommer att få välja något att söka information omkring och sedan redovisa för övriga klassen genom digitala hjälpmedel. Detta arbete med fakta texter kommer att sträcka sig över hela terminen. 

Hur bedömer vi arbetet:

Genom de faktatexter eleverna gör samt de diskussioner som eleverna medverkar i. 

Genom att uppmärksamma om eleverna har förstått hur man skriver en faktatext.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback