Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1

Idrott & Hälsa åk 1 Vt 19

Husensjö skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Fysiska aktiviter och en hälsosam livsstil är mycket viktigt för människors välbefinnande.Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
 • samtala om fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Undervisningens innehåll:

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik.
 • Samtal och användning av ord och begrepp om upplevelse av lek och hälsa.
 • Orientering i närmiljö och förstå enkla kartors uppbyggnad.
 • Allemansrättens grunder.

 

Detta kommer att bedömas:

På vilket sätt du:

 •  orienterar dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta grovmotoriska grundformer i olika miljöer.
 • varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten
 • samtalar och använder ord och begrepp om hälsa och livsstil.
 • genomför aktiviteter med anpassning till allemansrättens regler.

 

       


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
IDROTT OCH HÄLSA Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback