Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering, grupp för Lundens barn födda -14

Förskolan Marieberg, Östhammar · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Barnen födda -14 kommer att arbeta mycket med rörelse på sin grupp. Alla mår vi bra av att röra på kroppen, det gör att vi mår bättre, lär oss bättre och förbättrar vår motorik och kroppsuppfattning.

Syfte

Barnen ska få röra på sig, ha kul tillsammans, utveckla sitt språk och stärka barnens självförtroende samt gruppkänslan.

Mål

- Att varje barn ska få utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga

- Att barnen ska få ökad förståelse för vikten av att röra på kroppen

- Stärka sammanhållningen i gruppen genom rörelse och glädje tillsammans

- Stärka barnens språkliga medvetenhet

- Att alla barn i gruppen ska få utföra varje uppgift efter egen förmåga

Innehåll

- Prata med barnen och fråga vad de vill göra

- Hitta på ett namn till vår grupp och sätta upp några gemensamma regler för den

- Miniröris

- Dansa en bok

- Dansstopp

- Hinderbana i lekhallen

- Vara ute och göra uppdragskort

- Ha samlingar utifrån materialet Före Bornholmsmodellen


Läroplanskopplingar

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback