Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 5

Rastverksamhet Furuhällsskolan

Furuhällsskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

.Pedagogisk planering för rastverksamheten

 

 

Pedagogisk planering för Furuhällsskolans rastverksamhet

 

Varför? 

Elever som inte har något att göra hittar en sysselsättning samt att vi skapar en VI- känsla på skolan.

Äldre och yngre elever leker tillsammans och därigenom tror vi att konflikterna minskar på rasten.

Förmågor som tränas:

Kommunikation/språk, hälsa och välbefinnande, samarbete. Eleverna tränar sin grovmotorik, sina relationer och sitt förhållningssätt.

 

 

 

 

 

Vad?

Pedagogerna planerar aktiviteter för tre raster under en vecka där vi möter alla åldersgrupper.

Vi söker upp förslag på bl.a Facebook (grupp som handlar om rastaktiviteter), därigenom tar vi del av redan beprövade aktiviteter.

Det ska vara enkla lekar som ska vara enkla att gå in och ut ur. Eleverna ska träna sin fysiska förmåga, kommunikation och samarbetsförmåga.

 

 

 

 

Hur?

Aktiviteterna görs tillgängliga för alla eleverna genom att vi förlägger aktiviteterna så att varje elev har MINST en rast i veckan att delta i rastaktiviteter. Vi tänker på att variera lekarna så att det ska finnas olika slags lekar som passar olika barn olika raster.

Ibland kan val av plats för genomförandet av lekarna vara betydelsefullt för hur många som väljer att vara med. Det är inga problem när F-3 är med och leker men för mellanstadieeleverna kan vi behöva tänka på att förlägga det på "deras" skolgård.

Vi har en informationstavla på ett uteförråd där veckans lekar presenteras. Information gällande veckans lekar sätts upp även i personalrummet. Veckans lekar finns kopierade att ta med sig till sina respektive klasser.

Vi spelar alltid musik under rastlekarna som gör eleverna uppmärksamma och nyfikna på vad som sker under rasten. Dessutom har vi alltid Furuhällsskolans lila jackor på oss för att eleverna ska se oss lätt.

Tanken är också att vi ska starta utlämning av uteleksaker där elever i åk. 4 & 5 kommer att få hjälpa till under lunchraster att lämna ut leksaker.

Vi har planeringstid en timme i veckan för rastaktiviteterna

 

 

 

Så här gick det?

Många elever visar ett stor intresse för rastlekarna och vill gärna leka lekarna själva under andra tider, både under andra raster och under fritidsverksamheten.

Efter avslutat arbetsområde ska undervisningen följas upp och utvärderas. Hur har undervisningen bidragit till elevernas möjlighet att utvecklas mot målet? Hur har undervisningen tillgodosett elevernas behov? Hur har anpassningar svarat mot behovet?

 

Undervisningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen (s.29-32) 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback