Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Fysik, åk 5, "Energi"

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 3 januari 2019

Allt som händer runt omkring oss kräver ENERGI: vinden som blåser, trädet som växer, bilen som åker och barnet som springer. Energi kan inte skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas till andra energikällor. För att få fram all den energi vi använder påverkar vi naturen och miljön. Alla energikällor har för- och nackdelar.

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med arbetsområdet är att skapa förståelse för att allt som händer runt omkring oss kräver energi, att allt levande kräver energi och att allt i vårt samhälle kräver mycket energi för att samhället ska fungera.

Förmågor vi tränar på:

 •  att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som gäller energi, teknik, miljö och samhälle
 • använda fysiken begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ur kursplanen:

 • Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll för årskurs 4 - 6:

 • Fy 4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy 4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy 4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy 4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Arbetssätt och aktuella begrepp

Vi kommer att:

 • utgå från läromedlet "Koll på No", kapitel 4: "Energi"
 • tänka själv, samtala i grupp, sammanfatta gemensamt, EPA-modellen
 • titta på filmer som handlar om alla former av energi
 • genomföra olika undersökningar inom ämnet för att träna oss på att ställa hypoteser, resultat, förklara och dra slutsatser
 • genomföra en hemuppgift kring magnetism

Aktuella begrepp för arbetsområdet:

energiformer, energikälla, energiprincipen, elektricitet, strömkällor, magnetism, framtidens energi, batterier, sluten krets, lysdiod, glödlampa..

Bedömning

Bedömningen kommer att fokusera på att eleverna ska kunna se samband mellan hur allt i samhället runt omkring oss kräver någon form energi. Bedömningen kommer även grunda sig i hur väl eleverna deltar i diskussioner, visar intresse för att lära sig mer om energi. Eleverna kommer även få göra skriftliga uppgifter tagna från Skolverkets Bedömarportalen kring elektricitet och magnetism. Elevernas enskilda hemuppgift kring magnetism ligger också till grund som en del i bedömningen.

 När du har arbetat med det här området ska du visa att du kan:

 • ge exempel på vad vi behöver energi till
 • ge exempel på energikällor
 • veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi
 • veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel en elvisp
 • kunna koppla en sluten krets och få en glödlampa att lysa
 • ge exempel på vad magneter används till i vår vardag

 

 

 

 

 

Hjälp för denna sida


Läroplanskopplingar

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter