Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Paris ht 2019

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi gör en resa till Paris och besöker olika sevärdheter där. Vi går på muséer och café och sedan skriver vi vykort och berättar om våra upplevelser.

Syfte - förmågor från kursplanen:

-Formulera sig och kommunicera i skrift

-Förstå och tolka innehållet i olika slags texter 

-Anpassa språket efter olika syften, mottagare, sammanhang

-Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna. Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter. Genom att läsa och besvara ett vykort visar du att du förstår det mesta av innehållet och att du kan använda olika strategier för att lättare förstå. 

 

Genom att skriva en text, där du berättar vad du gör och upplever/har gjort och upplevt under en semesterresa i Paris, visar du att du kan formulera dig skriftligt i nutid och dåtid på ett tydligt sätt, så att läsarna förstår din text. När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  Du visar även att du kan anpassa dig till mottagare, syfte och sammanhang.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift, visar du genom att skriva ett vykort, där du berättar vad du har gjort i Paris, samt svarar på frågor du har fått i ett vykort från en kompis.

Din förmåga att läsa och förstå text, visar du i olika läsförståelseuppgifter, samt när du läser och besvarar en kompis vykort.

 

Din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd, visar du i övningarna ovan, samt hur du tar dig an olika språkliga uppgifter under lektionstid.

 

Din förmåga att anpassa språket efter mottagare, syfte och sammanhang, visar du när du skriver ditt vykort.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med olika texter, som handlar om Paris, för att bygga upp vårt ordförråd. 

Vi går igenom väderuttryck, fritidsintressen och repeterar hur franska verb böjs i nutid och dåtid, så att vi ska kunna bilda meningar och berätta hur vädret är och vad vi ser och gör (nutid)/har sett och gjort (dåtid) i Paris.

Vi går igenom hur vi kan utveckla och bygga ut meningar med hjälp av tidsord, adjektiv, platsord och sambandsord. 

Vi repeterar hur vi ställer och besvarar frågor skriftligt.

Dokumentation


Slutuppgift: Du visar att du kan läsa och förstå ett vykort, samt skriva ett svar i form av ett vykort, där du svarar på frågor och berättar vad du har gjort och upplevt under en semester i Paris, samt ställer frågor tillbaka. Du visar att du kan formulera dig i både nutid och dåtid, beskriva väder, sevärdheter och andra upplevelser. Du visa att du kan använda tidsuttryck och sambandsord för att dina meningar ska bli tydligare.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
À Paris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback