Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

9

Nationellt prov år 9 sv / sva - Provresultat

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 10 oktober 2022

Under läsåret 2022/23 genomförs nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, för elever i årskurs 9. Provet består av tre delprov varav ett är muntligt (del A) och de övriga två är läsförståelse (del B) skrivförmåga (del C). Under höstterminen görs det muntliga delprovet och del B och C görs vt 2023. Sedan den 29 juni 2018 ska provresultatet särskilt beaktas vid betygssättningen. Formuleringen ”särskilt beakta” innebär att provresultatet inte helt ska styra betyget, utan att provet ska vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget för betygssättningen. Att resultat på ett nationellt prov ska ha en särskild betydelse innebär att det har en större betydelse än andra enskilda underlag vid lärarens allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättningen.

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven


Delprov A - Tala

Delprov B - Läsa

Delprov C - Skriva


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sv / SvA nationellt prov år 9 - Delprovsbetyg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter