Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Teknik åk 3

Nyvångskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Vad vi ska arbeta med under året:

 • Vad teknik är.
 • Hur saker har utvecklats med inspiration från naturen
 • De stora fem inom tekniken, så som kil, skruv, det lutande planet, hjul och hävstång
 • Bygga olika konstruktioner
 • Programmering

Det kommer du göra genom att:

 • Genomgångar
 • Grupparbete
 • Skissa och bygga
 • BeeBots
 • Ge och ta instruktioner
 • Egen dokumentation av byggen
 • Göra film

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom:

 • Fortlöpande under arbetets gång.
 • Film
 • Elevens resonemang kring arbetena

 


Läroplanskopplingar

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback