Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

1

Årstider åk 1

Gullingeskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 december 2018

Vad har vi för fåglar omkring oss? Vad är en flyttfågel? Varför stannar några fåglar kvar när det blir vinter?

Mål

När vi arbetat klart med arbetsområdet fåglar ska du...

 • Känna igen, namnge And, Gås, Talgoxe och Mås.
 • kunna redogöra för vad en stannfågel och en flyttfågel är.
 • förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • namnge fågelns olika delar.
 • kunna skriva en enkel faktatext.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att...

 • ha muntliga genomgångar.
 • titta på undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljö.
 • rita och måla fåglar.
 • läsa flera faktatexter.
 • muntliga redogörelse om fåglarna.

Bedömning

I arbetet med fåglar kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • känna igen och namnge And, Gås, Talgoxe och Mås.
 • kunna redogöra vad flytt- och stannfåglar är.
 • förklara varför vissa fåglar flyttar på vintern och vissa fåglar stannar
 • namnge fågelns delar.
 • muntliga redogörelse om fåglar.

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback