Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Vad läser jag egentligen?

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Ibland när vi läser så gör vi det enbart för nöjes skull, men ibland så lär vi oss något genom att reflektera över vad det är vi har läst. Ibland lär vi oss hur man inte ska göra, ibland känner vi oss peppade och ibland kan vi bli ledsna över det vi läser. Det vi läser påverkar oss och våra tankar på olika sätt. I detta arbetsområdet kommer vi göra just detta, reflektera över texter och dess innehåll.

Våra mål

Du ska kunna:

 • läsa olika texter.
 • sammanfatta olika texter.
 • resonera och reflektera över budskap i olika texter
 • beskriva vad man tycker om en viss text och dess innehåll.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • ha genomgångar.
 • ha diskussioner i helklass och mindre grupper. 
 • läsa gemensamma texter.
 • skriva bokrecensioner.
 • diskutera innehållet i texter.
 • diskutera budskapet i texter. 

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna.
 • muntliga diskussioner och resonemang.
 • skriftliga bokrecensioner.
 • skriftliga reflektioner av budskap och innehåll av texter. 

Kraven för de olika bedömningsnivåerna ser du i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsa och lässtrategier
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback