Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Världsreligionerna och etik & moral

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Vilka är de fem största religionerna? Finns det något som de har gemensamt? Vad skiljer dem åt? Under detta arbetsområde kommer du att få reda på allt detta och lite till. Dessutom så lär vi oss om vilka etiska modeller som finns och hur de kan vägleda individer i hur de ska agera i olika situationer.

 

VÄRLDSRELIGIONERNA OCH ETIK & MORAL

 

 • Ord/begrepp att kunna:
  • De begrepp som finns med i listan på uppgifterna (se bifogad fil till varje)

 

 •  Arbetsformer:
  • Genomgånga
  • Individuellt/par arbete
  • Filmvisning
  • Muntligt och skriftligt
  • Normkritiskt: Vi ska djupdyka hur det är att vara öppen med sin religiösa identitet i ett samhälle som är sekulariserat 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Jag kan grundläggande fakta om de fem religionerna såsom: grundare, gud/gudssyn, helig skrift, helig byggnad, symboler, högtider, viktiga begrepp, syn på liv och död, vägar till frälsning och gyllene regler etc.
 • Jag kan resonera om likheter och skillnader mellan religionerna
 • Jag kan beskriva samband och resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Till exempel beskriva hur kastsystemet påverkar människor. 
 • Jag kan beskriva olika etiska modeller
 • Jag kan resonera kring vilka handlingar som är rätta utifrån olika etiska modeller
 • Jag kan använda olika begrepp som är väsentliga inom området, till exempel: puja, åttafaldiga vägen, vallfärd, dygdetik
 • Jag kan söka information om religionen ur olika källor och dra egna slutsatser om hur du tror det är att vara troende och hur en troende och anhängare tänker i olika frågor

 

 • Bedömning baseras på:
  •  Läxförhör och uppgifter 

Tidsplan: 

V.46-3 (2019)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav religion åk 7-9
Uppgifter
Läxförhör Hinduism och Buddhism
Läxförhör: Islam

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback