Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Smedinge Svenska ht-18/vt-19 Litteraturprojektår 9

Smedingeskolan Söder, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Ibland när du läser en bok kan du känna att den ligger väldigt långt från ditt eget liv. Men om du får läsa om författarens liv och om hur samhället såg ut när boken skrevs, är det möjligt att du ser på boken med nya ögon. Olika tiders människor har haft olika behov, tankar och åsikter beroende på hur världen runt omkring såg ut och vi ska få en inblick i hur detta speglades i litteraturen genom tiderna.

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. I undervisningen skall eleverna möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider. (Lgr11)

 

Centralt innehåll

  • Att urskilja texters olika budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Skönlitteratur från olika tider, från Sverige. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

Det här skall du lära dig

Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften.

Formulera sig i tal och skrift.

Anpassa ditt språk efter olika syften och sammanhang.

Söka information från olika källor och värdera dessa.

Så här kommer vi att arbeta

I projektet kommer du att läsa, analysera och samtala om och kring kända svenska författare och några av deras verk.

Här ingår både tyst läsning, textsamtal och diskussion samt analys.

Söka och värdera information från olika källor, samt sammanfatta information.

 

Redovisning

Skriva en diktanalys samt i  par muntligt redovisa en författare och dess verk. Skriftligt värdera era källor. Delta aktivt i textsamtal och diskussioner.

Bedömning

I detta projekt bedöms den muntliga redovisningen. Din skriftliga diktanalys samt värdering av källor . Vi ser även till din förmåga att analysera och diskutera de olika texterna under lektionerna.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Litteraturhistoria år 9 ht-18
Uppgifter
Sammanfattning Selma Lagerlöf
Klar Diktanalys
Power Point Litteraturhistoria
Power Point Karin Boye
Faktatext Karin Boye
Faktatext Karin Boye
Klar Diktanalys
Diktanalys utkast 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback