Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Språkhistoria åk 7-9

Jakobsgårdskolan - old, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 december 2018

Under v.47- 49 ska vi arbeta med Språkhistoria. Vi kommer att gå igenom grundläggande om hur språk i världen uppkommit, vilka grupper språk kan delas in i osv. Vi arbetar med det svenska språket, indelade i fem språkperioder. Examinationsform: prov

Svenska språkets perioder:

Runsvenska (800-1225)
Fornsvenska - Äldre och Yngre (1225-1526)
Äldre Nysvenska (1526-1732)
Yngre Nysvenska (1732-1906)
Nusvenska (1906- idag)

 

Arbetsmaterial:

Power Point Språkhistoria. Med tillhörande arbetsuppgifter.

Språk- Hur människan fick sitt språk -häfte. med tillhörande arbetsuppgifter.

Arbetsgång:

De två första veckorna arbetar eleverna med häftetSpråk- Hur människan fick sitt språk med tillhörande arbetsuppgifter. Eleverna svarar på frågor och vi diskuterar.

Den tredje veckan jobbar eleverna med att fördjupa sig lite kring svenska språkets perioder. Vi repeterar och tittar på filmer på SLI som berör ämnet.

Examination:

Prov utifrån genomarbetade frågor/arbetsuppgifter.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
SVENSKA Språkhistoria
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback