Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

"Hungerspelen"(SVA) ett litteraturarbete för år 8

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 december 2018

Under v.45-3 kommer vi att arbeta med boken "Hungerspelen" av Suzanne Collins och se filmatiseringen. Genom högläsning kommer ni att sugas in i framtidsberättelsen om landet Panem. Den tuffa Katniss kommer (o)frivilligt hamna i de grymma hungerspelen, en dokusåpa på liv och död.

Syfte:

Undervisningen ska  syfta till att eleverna utvecklar förmåga att bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Undervisning (arbetsformer):

Vi läser boken "Hungerspelen" av Suzanne Collins. Parallelt  ser vi även filmen.


1. Boksamtal:  Tillsammans i grupp analyserar  boken med hjälp av stöd frågor.


2. Illustration:  Ni ska parvis göra en affisch på ett tema i boken/filmen. 

3. Boken för dig som har bråttom: Sammanfatta boken på tre serierutor samt tre meningar.

alt

3. Sammanfatta boken genom en kort trailer (inspelat) eller rollspel (korta scener ur boken).

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att fokusera på din förmåga att tolka, förstå och använda lässtrategier, att kombinera estetiska uttryck så att de samspelar med texten. Fokus kommer också att ligga på din förmåga att förtydliga, förstärka och levandegöra textens budskap.

Examinationsformen kommer att vara muntlig.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Hungerspelen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback